Турнирная таблица чемпионата ВятГУ по спортивному ЧГК

Название Тип зачёта 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур Сумма СП Место МСЗ
1 К.С.И.Е.С. студенческий 14 13 20 10 57 100.00 1 1
2 Армагеддец студенческий 6 8 18 9 41 71.10 2 2
3 Добрый вечер студенческий 10 12 12 6 40 70.93 3 3
4 Другая версия студенческий 6 11 15 8 40 70.62 4 4
5 Гладиолус студенческий 12 5 14 4 35 58.54 5 5
6 Директор гарема студенческий 2 7 16 9 34 59.53 6 6
7 Quasi Logic студенческий 6 9 13 6 34 59.27 7 7
8 Кириллица студенческий 7 7 8 8 30 55.96 8 8
9 Защита Чубаки студенческий 2 5 8 6 21 38.19 9 9
10 Фруктовая смесь и овощ студенческий 2 5 8 4 19 33.19 10 10
11 Х общий 6 - 8 3 17 37.62 11 -
12 Белье студенческий 2 6 5 3 16 28.86 12 11
13 О.М.О.Н. студенческий - 4 - 2 6 25.38 13 12
14 Ни то, ни се студенческий - - 3 - 3 15.00 14 13
15 RoleXX студенческий - 2 - - 2 15.38 15 14